Korina Hunjak, Portret

Vizualna umjetnica i freelance ilustratorica. Dizajnira i ilustrira slikovnice, publikacije, društvene igre i aplikacije te izrađuje autorske stripove koje objavljuje u domaćim i stranim strip publikacijama

Diplomirala je primijenjenu grafiku na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Surađuje na preddiplomskom studiju Primijenjene grafike na kolegijima Računalna grafika A i B. Na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna surađuje na kolegijima Vizualne komunikacije i print dizajn A i B, a na diplomskim studijima Primijenjene umjetnosti, Likovne pedagogije te Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna na kolegijima Ilustracija i strip A, B, C i D.

Katedra:
Dizajn
Studij/i:
GDVK & VKGD, LP, PU
Email:
korina.hunjak@apuri.uniri.hr

Radovi nastavnika

Korina Hunjak Apprenticeship
Korina Hunjak Kodar And Master
Korina Hunjak Bendego Meteorite
Korina Hunjak Dear Dad
Korina Hunjak Do You Ever Have The Feeling
Korina Hunjak Migrations
Korina Hunjak The Finding