Dlacic Jasmina

Nastavnica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje predaje predmete iz područja marketinga na preddiplomskom, diplomskom te poslijediplomskom studiju. Neki od predmeta su: Marketing, Ponašanje potrošača, Međunarodni marketing, Poslovni marketing i dr. Također, su-nositeljica je kolegija Consumer behaviour na IMB studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Voditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija Marketing menadžment, Povjerenstva za međunarodnu akreditaciju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te tima za EPAS akreditaciju (EFMD). Voditeljica je i istraživačica na više međunarodnih znanstvenih projekata u području sukreiranja vrijednosti. U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjima u području ponašanja potrošača s posebnim interesom za marketing odnosa, odanost potrošača, sukreiranje vrijednosti te društveno odgovoran marketing. Svoje radove prezentira na međunarodnim znanstvenim konferencijama, a svoja je istraživanja objavila u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima, kao što su British Food Journal, Journal of Business Behavior, Economic Research, Total Quality Management & Business Excellence i dr.

Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Nositeljica je kolegija Ponašanje potrošača na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna.

Katedra:
Stručni predmeti
Studij/i:
GDVK & VKGD
Email:
jasmina.dlacic@efri.hr