Ivana First Komen, Portret

Područje njezinog istraživačkog interesa vezano je za upravljanje markom i međunarodni marketing, a u više navrata bila je pozvani predavač poduzetnicima i obrtnicima o temama kao što su kreiranje marke, odabir ciljanog tržišta i pozicioniranje, istraživanje tržišta, digitalni marketing i dr. Objavljuje radove u međunarodno priznatim časopisima. Aktivna je sudionica međunarodnih znanstvenih skupova te je sudjelovala na mnogim stručnim marketinškim projektima. Samostalno ili u koautorstvu je objavila kritičke prikaze knjiga i konferencija, studije slučaja u sveučilišnim udžbenicima. Također, leksikografski je obradila nekoliko pojmova u Leksikonu marketinga. Pročelnica je Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2001. Magistrirala je 2003. na Sveučilištu u St. Gallenu u Švicarskoj, gdje je i upisala doktorski studij Multicultural Management. Doktorirala je 2009. godine s temom ‘Značenje marke i njegovo stvaranje u međukulturalnom kontekstu’

Nositeljica je kolegija Upravljanje markama na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna.

Katedra:
Stručni predmeti
Studij/i:
GDVK & VKGD
Email:
ivana.first.komen@efri.hr

Kolegiji

Naziv
ECTS
Semestar
Razina
Za studije
Prostorija
Detaljni opis
Upravljanje markama
Upravljanje markama
2
I
Diplomski
  • VKGD
​Potkrovlje