Dajana Radoš, Portret

Djeluje u području vizualno-likovnih umjetnosti te aktivno istražuje područje grafike. Radeći, ali prvenstveno živeći grafiku, gradi svoj prepoznatljiv umjetnički svijet procesualnim i slojevitim interveniranjem na grafičke matrice. Pored grafičkog medija, umjetnički izraz gradi grafičko-prostornim objektima, knjigama umjetnika i keramiko-skulpturama. Organizirala je i vodila više likovnih radionica i umjetničkih projekata. Redovito izlaže i sudjeluje na domaćim i međunarodnim trijenalima i bijenalima grafike.

Diplomirala je 2011. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci na Odsjeku likovnih umjetnosti iz područja grafike, te stekla pravo na zvanje i akademski naziv magistra likovne pedagogije.

Asistentica je na na grupi kolegija iz područja grafike na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije te preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti.

Katedra:
Grafika
Studij/i:
LP, PU
Email:
dajana.rados@apuri.uniri.hr

Radovi nastavnika

Dajana Rados Murvini Zapisi
Dajana Rados Murve
Dajana Rados Esencija Kadra 1
Dajana Rados Esencija Kadra 2
Dajana Rados Metamorfoza
Dajana Rados Moja
Dajana Rados Samostalna Izlo§ba Matricis Grafiyke Mijene Sveuyilicna Galerija Vasko Lipovac U Splitu 2
Dajana Rados Samostalna Izlo§ba Matricis Grafiyke Mijene Sveuyilicna Galerija Vasko Lipovac U Splitu.1