mentor: Umjetnički suradnik Elvis Krstulović

dizajn postava i fotografije: Melani Grabar