Keramika

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
keramika

Što je keramika?

Keramička umjetnost je vrsta vizualne umjetnosti, a spada u plastične umjetnosti. Dok se neke keramike smatraju umjetnošću, neke se pak smatraju dekorativnim, industrijskim ili primijenjenim umjetničkim predmetima. Većina tradicionalnih keramičkih proizvoda izrađena je od gline – ili gline pomiješane s drugim materijalima – koja se oblikuje i podvrgava vrućini. U suvremenoj keramičkoj primjeni keramika je umjetnost i znanost izrade predmeta od anorganskih, nemetalnih materijala djelovanjem topline.

Kada čujemo riječ keramika, većina nas pomisli na predmete iščezlih kultura i jedan od prvih ljudskih zanata. Međutim, pristup i način obrade keramike posljednjih je godina znatno osuvremenjen. Upoznaj se s modernom keramičkom umjetnošću i otkrij njene jedinstvene potencijale.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Upoznat ćeš se s povijesnim aspektima i suvremenim kretanjima u mediju keramike. Steći ćeš znanja u području keramičke produkcije: ručno modeliranje 3D objekata, modeliranje prototipa, glaziranje i dr. Izrađivat ćeš geometrijske forme tehnikom građenja, restrukturirati nastale forme i stvarati uporabne predmete od njih. Pratit ćemo tvoj individualni razvoj kroz razradu ideje od koncepta do realizacije u područjima kiparstva, umjetničke keramike, multiplikata i produkt dizajna. Uz kontinuirani mentorski rad, razvijat ćeš vlastiti stvaralački, kreativni i kritički odnos kroz likovni jezik u mediju keramike.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava se odvija u potpuno opremljenim radionicama za keramiku, za tradicionalni rad u glini, procese pečenja i glaziranje. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svih studenata. Rad studenata je podržan i resursima Quark Centra za keramiku koji je opremljen za suvremenu keramičku produkciju, 3D printanje u glini, i sl.